จากตอนนี้ที่บอร์ดกำลังเงียบกริบมากๆอุปกรณ์ต่างๆที่ทำข่าวก็เริ่มหายไปที่ละชิ้นผมคงต้องอำลาบอร์ดในเร็วนี้แล้วครับ R.I.P WMW