ปีนี้ 26 แล้ว ขอให้มีความสุขมากๆ ปล้ำอยู่ที่นี่เป็นอาหารตาให้ผมไปนานๆนะงับบบบบบบบ